MODELLVÄNNER

Första numret - juli 2018
Utkommer vanligen runt 20e-25e varje månad.

 

Ladda hem - skriv ut ett exemplar till dem i klubben som inte läser på datorn.

modell@pgdata.se

Patrik Gertsson