1972          
  Populär Mekanik
nr 11 sid 44-46
CO2-modell för RC